Oljedirektoratet har gitt samtykke til produksjonsstart på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen, skriver Oljedirektoratet på sine hjemmesider mandag.Operatør AkerBP planlegger oppstart i desember.Investeringskostnadene for utbyggingen er 26,9 milliarder kroner, tilnærmet likt estimatet i PUD (Plan for utbygging og drift).Utvinnbare reserver fra Ivar Aasen er beregnet til 23,3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje, 4,4 milliarder Sm3 gass og 0,9 millioner tonn NGL. I tillegg kommer reservene fra det nærliggende Hanz-feltet, som ifølge direktoratet blir faset inn når det blir ledig kapasitet på Ivar Aasen-installasjonen.- Vi er meget fornøyde med at tidsplan og budsjett er overholdt, sier underdirektør Tove Francke i Utbygging og drift i Oljedirektoratet i en kommentar.Aker BP har vært operatør for utbyggingen som omfatter utvinningstillatelsene 001 B, 242, 338 BS og 457 BS.Aker BP stiger 0,1 prosent til 128,80 kroner i mandagens handel på Oslo Børs.