Trøbbel for oljeeksporten fra Nord-Irak

Problemer med en pumpestasjon får konsekvenser for oljeeksporten fra det kurdiske området i Nord-Irak

Foto: DNO

Oljeeksporten fra det kurdiske området i Nord-Irak via rørledninger til den tyrkiske byen Ceyhan er stanset.  En ikke-navngitt kurdisk myndighetskilde viser ifølge TDN Finans til tekniske problemer ved en pumpestasjon i Tyrkia.Kilden opplyser at det arbeides med å løse problemet.