Det opplyser informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til Aftenposten.Årsaken er alle spørsmålene som er reist rundt forholdet til indianerne i et av områdene ledningen skal gå gjennom, der den skal krysse en elv som er Standing Rock-siouxenes hovedkilde til drikkevann. Siouxindianerne sier milliardprosjektet truer både drikkevannet og områder som er viktige for deres kultur.Er fortsatt långiverDNB-fondenes eierandeler var verdt rundt 3 millioner dollar (26 millioner kroner). I tillegg kommer tre ulike lån som DNB har gitt til finansieringen av ledningen, totalt på rundt 2,8 milliarder kroner. Dette tilsvarer knapt 10 prosent av prosjektets kostnadsramme.– Vi har tatt initiativ til en uavhengig vurdering av hvordan urfolks rettigheter er ivaretatt i denne prosessen. I tillegg har vi intensivert dialogen med kundene for å bruke posisjonen vår som bank til å påvirke til en løsning på konflikten, sier Westerveld.Greenpeace i Norge hilser beslutningen velkommen, men konstaterer at DNB fortsatt er långiver til prosjektet.– Må avslutte lånet– Det er bra at DNB har solgt sine eierandeler i den omstridte rørledningen, og det er et tydelig signal om at det nytter at folk sier ifra når urett begås. Vi forventer nå at DNB avslutter lånet umiddelbart, sier Martin Norman, rådgiver for bærekraftige investeringer i Greenpeace, i en kommentar til NTB.– Det bør være en klausul i lånekontrakten som omhandler brudd på menneskerettigheter, og den bør DNB benytte til å kreve hele lånet sitt tilbakebetalt og avslutte kundeforholdet umiddelbart. Hvis DNB ikke sørget for en slik klausul i låneavtalen, så bør de erkjenne at de har for dårlige avtaler og avslutte forholdet uten å få pengene tilbake, mener Norman.– Oljefondet bør være nesteSV er også positive til DNBs reaksjon, og mener at DNB nå har gjort det oljefondet burde ha gjort.– DNB er her et eksempel til etterfølgelse. Nå må staten følge etter. Oljefondet kan ikke krenke urfolksrettigheter gjennom sine investeringer. SV fremmer forslag i Stortinget i dag om å få inn urfolks rettigheter i de etiske retningslinjer for oljefondet, sier SVs stortingsrepresentant Kirsti Bergstø.Hun sier det er viktig at oljefondet investerer i selskap som respekterer urfolksrettigheter, og at disse rettighetene ikke er blitt tatt hensyn til av selskapene bak rørledningen ved Standing Rock. (©NTB)