Avtalen innebærer at DNO skal utføre en studie for å undersøke muligheten for utviklingen av Changuleh-feltet i vest-Iran, skriver selskapet i en melding onsdag.Changuleh-feltet ble oppdaget i 1999, men som aldri har blitt utviklet, estimeres til å inneholde mer enn 2 milliarder fat olje.  - Iran innebærer et åpenbart og spennende neste steg for å ekspandere DNO sitt fotavtrykk i regionen, sier administrerende direktør i DNO, Bjørn Dale i meldingen.