I rapporten som ble gitt ut torsdag, uttrykker de bekymring for at også 2017 kan gi en nådeløs global produksjonsvekst, melder TDN Finans. De mener nemlig at det kan bli utfordrende for OPEC å lande en avtale om de planlagte produksjonsbegrensningene.  OPEC har uttalt at de har en intensjon om å komme ned til et samlet produksjonsnivå på mellom 32,5 og 33,0 millioner fat per dag, men ifølge EIA betyr det at kartellet må kutte produksjonen med minimum 800.000 fat per dag."Uavhengig av utfallet, så vil Wien-møtet i betydelig grad påvirke den kommende, og potensielt utsatte, rebalanseringen av oljemarkedet", heter det i rapporten som er gjengitt av TDN Finans. IEA mener også at produksjonen fra land utenfor OPEC vil falle med rundt 900.000 fat per dag i 2016, for så at det kommer en økning igjen neste år. Brasil, Canada og Kasakhstan forventes å lede an produksjonsøkningen.