Kjøper andeler i Statoil-opererte felt

BP kjøper seg inn i felt operert av Statoil og Nexen. 

Energi

BP kjøper seg til en 25 prosents eierandel i lisensene P2275 og P2097 øst for Shetland, og 40 prosent eierandel i lisensene P2163 og P2147 på britisk sokkel. Det fremgår av en melding fra BP, gjengitt av TDN Finans mandag.Alle de nevnte lisensene har Statoil som operatør. BP øker også tilstedeværelsen vest for Shetland ved å kjøpe 40 prosent i den nordlige og 30 prosent i den sørlige delen av den Nexen-opererte P2062-lisensen. Den inkluderer Craster-prospektet der det planlegges en en letebrønn i midten av 2017.  

bp
statoil
shetland
nexen
Nyheter
Energi