Total som er operatør på feltet, øker reserveanslaget for feltet fra 190 millioner fat oljeekvivalenter til 255 millioner fat oljeekvivalenter. Det sier Totalt Norges sjef for drift og prosjekter, Martin Borthne, ifølge Bloomberg. Total eier 51 prosent av oljefeltet, mens lisenspartnerne Petoro og Statoil eier henholdsvis 30 og 19 prosent hver.