Oljeboring knyttes til jordskjelv på 1920- og 1930-tallet

Olje- og gassproduksjon kan ha bidratt til fire av de fem kraftigste jordskjelvene i Los Angeles i USA i første halvdel av forrige århundre. I denne perioden var det en voldsom oljeboom i området.

Ifølge en ny studie kan jordskjelvet i Inglewood i 1920, i Whittier i 1929, Santa Monica i 1930 og Long Beach i 1933 alle ha blitt utløst av oljeaktivitet.Olje- og gassvirksomheten ble påbegynt i disse områdene kort tid før disse jordskjelvene rammet, opplyser forskerne Susan Hough og Morgan Page ved det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Deres studie er publisert i den siste utgaven av tidsskriftet Bulletin of the Seismological Society of America.Funnene slår ikke fast noen direkte årsakssammenheng.– Det de viser er at forholdene er slik at jordskjelvene kan ha blitt trigget av oljepumping, forklarer professor David Jackson ved University of California, som ikke har deltatt i arbeidet med studien. (©NTB)