Samtidig er han av den oppfatningen at det er noe oljekartellet burde vente med.  - Det er over 50 prosent sannsynlighet for OPEC-kutt. Jeg tror til og med at det er 75 prosent sannsynlighet for at OPEC kutter produksjonen, selv om de ikke burde gjøre det, sier Schieldrop til nyhetsbyrået. SEB estimerer etterspørselen etter OPEC-olje til å være på nærmere 34 millioner fat pr dag i 2017. Tilsvarende prognose i 2014 for 2017 var på rundt 28 millioner fat pr dag. OPEC har signalisert et produksjonsnivå på 32,5-33 millioner fat pr dag.«Ved å la oljeprisen falle fra +100 dollar pr fat-nivået har OPEC skapt ekstra behov for sin olje i 2017 på om lag 5-6 millioner fat pr dag sammenlignet med anslagene i 2014 grunnet høyere etterspørsel og lavere ikke-OPEC produksjon», skriver Schieldrop i en oppdatering gjengitt av TDN Finans.Schieldrop skriver at det vil være en bedre strategi for OPEC å la produksjonen stige til det naturlige nivået, og la oljeprisen være dempet en liten stund til. Dermed vil man unngå å reaktivere amerikansk skiferoljeproduksjon for tidlig.Siden starten av juni har gjennomsnittsprisen for brent-olje vært på 48,3 dollar fatet, og i den perioden har det nemlig blitt aktivert 5-6 nye amerikanske rigger hver uke, noe som ifølge Schieldrop har økt den prosjekterte oljeproduksjonen i USA for 2017 med 0,5 millioner fat per dag til 8,7 millioner fat per dag.Han mener derfor at ved en oljepris på 48 dollar eller høyere, så virker det sannsynlig at aktiveringen av amerikanske oljerigger vil fortsette med et tempo på 5-6 rigger per uke, noe som i så fall vil øke antall aktive rigger i USA med 50 prosent mot slutten av 2017.Forutsatt at det kommer 25 nye skiferoljerigger i produksjon hver måned mot slutten av 2017, vil det i så fall medføre en amerikansk oljeproduksjon på 2 millioner ekstra fat per dag i midten av 2018, enn det som ellers ville vært tilfelle, ifølge Schieldrop som derfor mener at OPEC må være påpasselige. «OPEC må være forsiktig med å aktivere amerikanske skiferoljeproduksjonen for tidlig gjennom en høyere oljepris», heter det i oppdateringen.