Havila Shipping er blitt informert om at obligasjonseiere som representerer en minoritetsandel (obligasjonseiergruppen) i utsteders usikrede obligasjonslån HAVI 08 har instruert Nordic Trustee ASA om å kalle inn til obligasjonseiermøte 24. november 2016, går det frem av en børsmelding.Forslaget, slik det fremgår av henholdsvis punkt 2 og 3 i innkallingen er ikke forventet å få støtte av utsteder eller flertallet av utsteders långivere, ettersom obligasjonseiergruppen ikke har opplyst at den har ny egenkapital i form av kontanter eller fremmedfinansiering.Havila Shipping har innkalt obligasjonseierne til obligasjonseiermøte 23. november 2016, med forslag til en finansiell restrukturering som ifølge børsmelding i går har støtte fra både usikrede og sikrede långivere.Havila Shipping understreker at selskapet opprettholder sitt forslag slik dette fremgår av gårsdagens innkalling, og vil følgelig søke støtte til forslaget fra obligasjonseierne i tråd med innkallingen.- Kapitalen ligger ikke igjen i selskapetInnholdet i meldingen stemmer godt med det Finansavisen skriver torsdag, nemlig at restruktureringsforslaget fra det skadeskutte supplyrederiet trolig får nei igjen.- Den friske kapitalen kjøper ut usikret gjeld til 15 prosent, med ny gjeld på 100 prosent. Kapitalen ligger ikke igjen i selskapet og styrker balansen, sier Tom Henning Slethei i Alto Holding.Han representerer en gruppering i det usikrede obligasjonslånet på 500 millioner kroner i Havila Shipping, og har sittet i en ad hoc-komite som har hatt dialog med flere andre parter i Havila-restruktureringen, blant andre bankene.