DEA kjøper syv lisenser

Selskapet styrker seg i Norskehavet.

Kristian Topp

DEA øker eierandelene i syv lisenser i Njord-området i Norskehavet, inklusive 20 prosent økt andel i Njord-feltet, skriver DEA Norge på sine hjemmesider fredag. Selger er Engie E&P Norge AS.Avtalen gir ifølge meldingen økte ressurser og reserver i størrelsesorden 45 millioner fat oljeekvivalenter til en fordelaktig pris.Avtalen inkluderer:

  • 20 prosent i Njord-feltet (PL 107 og PL 132)
  • 10 prosent i Hyme-feltet (PL 348)
  • 10 prosent i Snilehorn-funnet (PL 348B)
  • 15 prosent i Noatun-funnet (PL 107B og PL 107D)
  • 20 prosent i Nord-flanke-funnet (PL 107C).
Avtalen vil tre i kraft 1. januar 2017, men forutsetter myndighetsgodkjennelse.15 milliarder på fire årSelskapet planlegger nå å bruke 15 milliarder kroner på norsk sokkel de neste fire årene.DEAs andeler i lisensene vil være:
    PL 107 og PL 132 (Njord): 50 prosentPL 348 (Hyme): 27,5 prosentPL 348B (Snilehorn): 27,5 prosentPL 107B og PL 107D (Noatun): 45 prosentPL 107C (Njord Nordflanke): 50 prosent
Hele meldingen her.