Aker BP vil innhente seismikk i sommer

Som Hegnar.no skrev i går, så er Aker BP superoffensive når det kommer til sine planer for videre vekst de kommende årene.

Energi

Det Røkke-dominerte selskapet planlegger å vokse både gjennom oppkjøp, og gjennom organisk vekst, og med den nåværende porteføljen estimerer de å kunne mer enn doble dagens produksjon til om lag 270.000 fat pr dag i 2020.Som en del av ekspansjonsplanene ønsker derfor selskapet å hente inn ny seismikk i områder dert ikke finnes så mye data på fra før. - Vi er i ferd med å lage en strategi for hvordan vi skal samle inn data i litt umodne områder. Da er det snakk om nye datasett over større områder. Det vi snakker om er faktisk Nordsjøen, men også helt nord i Norskehavet, sier letedirektør i Aker BP, Gro Gunleiksrud Haatvedt til nyhetsbyrået TDN Finans, og fortsetter:- Det er mulig at innhenting vil skje allerede i løpet av sommersesongen i år, men vi må først se hva som skjer med TFO-runden før noen beslutninger tas. Hun sier videre til nyhetsbyrået at hun forventer en økning i seismikkaktiviteten på norsk sokkel i løpet av de neste par årene, men det forutsetter imidlertid at oljeprisen holder seg stabilt på dagens nivå eller at den stiger videre. - Det er imidlertid litt begrenset hvor mye man rekker før søknader til den 24. konsesjonsrunden må leveres, sier hun.Aker BP har sikret seg alle riggene de trenger for 2017. 

aker bp
seismikk
nordsjøen
Norskehavet
Nyheter
Energi