(
FinansavisenTil sammenligning økte det årlige energiforbruket med 2,2 prosent, gjennom tyveårsperioden frem til 2015.
): Den globale etterspørselen etter energi vil øke med rundt 30 prosent fra 2015 til 2035 mens globalt BNP vil doble seg. Det er en av hovedkonklusjonene i den ferske rapporten «BP Energy Outlook», som Finansavisen omtaler. BP skriver «bare 30 prosent». Hadde det ikke vært for bedret energieffektivitet, ville forbruket trolig endt høyere. Det tilsvarer en årlig gjennomsnittlig forbruksvekst på 1,3 prosent, mens årlig BNP-vekst vil havne på 3,4 prosent i perioden.Afrika utenforForklaringen som gis er velstandsvekst i utviklingslandene, der angivelig 2 milliarder mennesker vil løftes ut av fattigdom, ifølge Finansavisen. Men velstandsveksten er ikke eneste forklaring. Rapporten viser til at jordas befolkning øker med 1,5 milliarder i samme periode.Mens jordas befolkning øker med 20 prosent, til 8,8 milliarder mennesker, øker energiforbruket med rundt 30 prosent.«Det globale energilandskapet forandrer seg», uttaler PB-sjef Bob Dudley. Omtrent all vekst i energiforbruket og befolkning skjer utenfor OECD-området. Kina og India vil stå for mer enn halvparten av veksten. Afrika vil stå for halvparten av befolkningsveksten men for kun 10 prosent av BNP-veksten.Fortsatt fossil dominansSelv om tilbud og forbruk av fornybar energi, kjernekraft og vannkraft forventes å øke mest, vil fortsatt olje, gass og kull dominere energibildet når vi kommer til 2035, skal vi tro BP.I 2035 vil disse fossile energibærerne dekke 78 prosent av energibehovet. I relative termer er det ned fra 85 prosent i 2015. Men den absolutte etterspørselsveksten gjør at det samlede forbruket av disse energibærerne vil øke med 20 prosent i perioden.Mens veksten i olje- og kullforbruket dabber av, vil gassforbruket øke i både absolutte og relative termer.BP ser for seg at fornybar energi som sol, vind og biodrivstoff vil firedobles i omfang. Likevel vil det bare løfte andelen fornybar i energimiksen til 10 prosent i 2035, fra 3 prosent i 2015. Vannkraft og kjernekraft forventes å utgjøre 12 prosent, opp fra 11 prosent i 2015, skriver Finansavisen.