DNB Markets spår oljeprisen opp

DNB Markets og oljeanalytiker Torbjørn Kjus spår sterkere oljepris i tiden som kommer.

Energi

Oljeprisen løftet seg betydelig gjennom fjoråret, og DNB Markets, med oljeanalytiker Torbjørn Kjus i spissen, skriver i sin ferske konjunkturrapport at de nå venter videre oppgang i år. Ifølge Reuters månedlige spørreundersøkelse er konsensus for oljeprisen i 2017 nå på 57 dollar fatet. DNB Markets er derimot mer optimistiske, og spår at oljeprisen i år vil bli på 65 dollar fatet. ProduksjonskuttKjus trekker frem at Opec-landene i fjor ble enige om å kutte oljeproduksjonen, og at avtalen ble historisk da 11 land utenfor Opec også bestemte seg for å bli med på produksjonskuttene, som startet 1. januar."Vi tror ikke Opec vil levere mer enn 60 prosent av de lovte kuttene. Det er likevel nok til å sikre at 2017 blir det første året siden 2013 med et globalt nedtrekk i oljelagrene", skriver oljeanalytikeren i rapporten."I et lengre perspektiv kan global etterspørsel etter olje slutte å øke uten at det nødvendigvis betyr permanent lav oljepris", påpeker han.NedsiderisikoKjus trekker også frem at det for meglerhusets prisprognose er en nedsiderisiko som først og fremst kommer fra fire faktorer.En raskere økning av produksjonen fra Libya og Nigeria enn de per i dag forutsetter kan gi lavere oljepris. Det kan også en mulig handelskrig mellom USA og Kina, enda sterkere vekst i amerikansk skiferoljeproduksjon, eller et mindre produksjonsdall i modne oljefelt enn det meglerhuset i dag forutsetter."Vi mener at vi har kommet inn i en ny oljeverden der både tilbud og etterspørsel etter olje mer priselastisk enn tidligere. For tilbudssiden har det naturligvis å gjøre med skiferoljen som fikk sitt volumgjennombrudd i 2013 til 2014", skriver oljeanalytikeren i rapporten.Han påpeker også at global oljeetterspørsel vil være mer priselastisk enn man har sett tidligere, fordi petroleumssubsidier har blitt fjernet eller redusert i mange av de største oljekonsumerende landene."Da oljeprisen steg over 100 dollar fatet, og lå stabilt på om lag 110 dollar fatet i nesten fire år, var oljeetterspørselen beskyttet av subsidier eller priskontrollmekanismer i land som Kina, India, Indonesia, Thailand, Malaysia, Saudi Arabia, UAE og Kuwait. Slik er det ikke lenger", skriver Kjus.

olje
oljeprisen
dnb markets
torbjørn kjus
Nyheter
Energi