Fall i produksjonen på norsk sokkel

Produksjonen på norsk sokkel viste en nedadgående trend i desember.

Energi

Foreløpige produksjonstall for desember viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 2.094.000 fat olje, NGL og kondensat, melder Oljedirektoratet.Væskeproduksjonen fordeler seg på 1.693.000 fat olje, 369.000 fat NGL og 32.000 fat kondensat.Sammenlignet med november falt produksjonen 3 prosent, tilsvarende 60.000 fat per dag.Det totale gassalget endte på 10,9 milliarder standard kubikkmeter (GSm3), noe som er 0,2 GSm3 mer enn måneden før.Endelige tall for november viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på cirka 1,757 millioner fat olje, 0,397 millioner fat NGL og kondensat, og totalt 10,7 GSm3 gass for salg.Det meste som er blitt produsert på norsk sokkel i løpet av en måned var i juli 2000. Da ble det i snitt produsert 3,3 millioner fat olje hver dag.For hele 2016 endte petroleumsproduksjonen på om lag 233,0 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.Les hele meldingen her.

norsk sokkel
oljedirektoratet
Nyheter
Energi