Ferske oljeestimater fra IEA

IEA har nå publisert sin månedsrapport for januar.

Energi

Det internasjonale energibyrået (IEA) oppjusterer sine estimater for oljeetterspørselen i 2017 med 140.000 fat per dag til 97,75 millioner fat per dag, melder de i sin siste månedsrapport.Etterspørselen for 1. kvartal heves med 100.000 fat per dag, mens 2. kvartal oppjusteres med 130.000 fat per dag.For 3. kvartal oppjusteres estimatene med 90.000 fat per dag, mens de for 4. kvartal oppjusteres med 240.000 fat per dag.For 2016 anslår IEA en etterspørsel på 96,45 millioner fat per dag, tilsvarende en oppjustering på 160.000 fat per dag.Etterspørselsanslaget for 1. kvartal oppjusteres med 100.000 fat per dag, og 2. kvartal oppjusteres med 120.000 fat per dag. For 3. og 4. kvartal oppjusteres anslagene med henholdsvis 100.000 og 330.000 fat per dag.De melder også at «call on Opec»-anslaget for 2017 er uendret på 32,9 millioner fat per dag.For land utenfor Opec anslår de en oljeproduksjon på 57,97 millioner fat per dag, noe som tilsvarer en oppjustering på 175.000 fat per dag fra forrige rapport.

iea
oljeetterspørsel
opec
Nyheter
Energi