Kraftig økning i oljeforbruket

Tallene for Kinas oljeforbruk i 2016 er klare.

Energi

Landets oljeforbruk steg med fem prosent på årsbasis til 289,5 millioner tonn, ifølge TDN Finans som viser til Bloomberg.Gassforbruket steg enda mer, og endte med en oppgang på 6,6 prosent på årsbasis i 2016 til 205,8 milliarder kubikkmeter.Tall for desember viser at Kina importere mindre råolje fra Saudi-Arabia, og mer fra Russland, ifølge Bloomberg.Råoljeimporten fra Saudi-Arabia falt til 3,575 millioner tonn, fra 4,709 millioner tonn måneden før, mens importen fra Russland steg til 5,041 millioner tonn, opp ra 4,603 millioner tonn i måneden før.  

kina
oljeforbruk
saudi-arabia
russland
import
Nyheter
Energi