Ny utbygging på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet har godkjent utbyggingsplanene for to nye felt i Nordsjøen. Det første åpner allerede i høst.

Energi

De to feltene som skal bygges ut, er gass- og kondensatfeltet Utgard og olje- og gassfeltet Byrding i Nordsjøen.Utgard ligger på norsk og britisk sokkel i Nordsjøen, og de utvinnbare ressursene er anslått til 56,4 millioner fat oljeekvivalenter. Produksjonsstarten er planlagt til fjerde kvartal i 2019.Under utbyggingen av Byrding utnyttes eksisterende infrastruktur i området, noe som ifølge departementet sikrer en hurtig og kostnadseffektiv utbygging.Antatt utvinnbare volumer på Byrding er drøyt 11 millioner fat oljeekvivalenter, og den planlagte produksjonsstarten er i tredje kvartal i 2017. (©NTB)

olje- og energidepartementet
terje søviknes
norsk sokkel
byrding
utgard
nordsjøen
Nyheter
Energi