OPEC ser økt oljeetterspørsel

OPEC legger frem nye anslag for oljeetterspørselen i 2016 og 2017, ifølge TDN Finans.

Energi

Oljekartellet anslår at den globale etterspørselen etter olje i 2017 vil være på 95,60 millioner fat pr dag, ifølge månedsrapporten sin som er gjengitt av TDN Finans.Det er en økning på 40.000 fat pr dag fra forrige anslag.For 2016 oppjusteres etterspørselen med 30.000 fat pr dag til 94,44 millioner fat pr dag.

opec
oljeetterspørsel
Nyheter
Energi