Statoil gjør nytt funn på norsk sokkel

Statoil har gjort et olje- og gassfunn i Norskehavet, opplyser Oljedirektoratet (OD), ifølge TDN Finans. 

norne
Energi

Funnet ble gjort i undersøkelsesbrønn 6608/10-17 S nordvest for Norne-feltet, og er estimert til å inneholde mellom tre og tretten millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, opplyses det."Brønnen påtraff petroleum i to nivå i Langeformasjonen. I det primære letemålet påtraff brønnen en total oljekolonne på om lag 5 meter med en overliggende gasskolonne på om lag 13 meter, hvorav henholdsvis 3 og 10 meter i sandsteiner med moderate til gode reservoaregenskaper. I det sekundære letemålet påtraff brønnen en om lag 8 meter oljekolonne, hvorav 5 meter i sandsteiner med moderate til gode reservoaregenskaper", heter det i meldingen fra Oljedirektoratet.Brønnen som ble boret av den halvt nedsenkbare boreriggen Deep Sea Bergen, er den 27. letebrønnen i utvinningstillatelse 128, og den ble tildelt helt tilbake i 1986, ifølge OD. Når det gjelder veien videre, opplyses det at rettighetshaverne vil vurdere videre avgrensing av funnet med hensyn til en mulig utbygging over Norne FPSO.Statoil er operatør har en eierandel på 63,95 prosent i lisensen, mens Petoro har en eierandel på 25,55 prosent, mens Eni Norge har 11,5 prosent.Åpner flere muligheterI en separat melding sier Statoil at det nevnte funnet i den såkalte Cape Vulture-lisensen åpner for ytterligere letemuligheter i området. - Det er temmelig nøyaktig ett år siden tildelingen av Cape Vulture-lisensen ble offentliggjort under Sandefjordkonferansen i 2016. Vi er fornøyd med at vi allerede har fullført letebrønnen og glade for å kunne annonsere Cape Vulture som et drivverdig funn. Dette viser hvor viktig nytt areal er, det demonstrerer vår evne til raskt å teste nye muligheter og understreker hvordan nye ideer i modne områder på kan gi gode resultater, sier letedirektør for norsk og britisk sokkel Jez Averty i Statoil meldingen som er gjengitt av TDN Finans. 

statoil
oljefunn
Norskehavet
fpso
deep sea bergen
Nyheter
Energi