Flere rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser langt flere enheter i drift.

Energi

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1072 rigger i operasjon per 3. februar. Det er 15 flere enn for en uke siden.I USA var det totale antallet rigger i drift 729, opp 17 fra uken før.Antall amerikanske oljerigger steg med 17, til 583. Antallet gassrigger var 145, uendret fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 343 rigger i drift, ned 2 fra uken før. I Mexicogulfen var det 21 rigger i drift, opp én fra uken før.Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart

rigg
riggtelling
baker hughes
usa
canada
mexicogulfen