Gassfunn og Johan Sverdrup-bom

Statoil har avsluttet to boringer.

Energi

Statoil har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/2-22 S på oljefeltet Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen, 155 kilometer vest for Karmøy, melder Oljedirektoratet.Før brønnen ble boret, var operatørens ressursanslag for feltet på 302-477 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje.Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Draupne-formasjonen), og undersøke trykkommunikasjonen til den nordlige delen av Johan Sverdrup-feltet.Brønnen påtraff en total oljekolonne på 16 meter, sannsynligvis i Draupne-formasjonen med vekslende sand-, silt- og leirstein.Men reservoaregenskapene oppgis som moderate til dårlige, og ikke av samme kvalitet som hovedreservoaret på Johan Sverdrup.Basert på foreløpige beregninger vil operatøren ikke endre sine ressursanslag for feltet.Les mer her. GassfunnSamtidig melder Statoil om avsluttet boring av letebrønn 34/11-6 fra Valemon-innretningen 160 kilometer nordvest for Bergen.Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura (Brent-gruppen).Brønnen påtraff to gasskolonner på rundt 80 og 35 meter i hhv. Tabert- og Nessformasjonen, hvorav 50 meter med sandsteiner av moderat til god reservoarkvalitet (Tabert) og 10 meter med sandsteiner av dårlig reservoarkvalitet (Ness). Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er 3-8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen vil bli komplettert og satt i produksjon fra Valemon-innretningen.Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 193 D, der Statoil har 50,55 prosent eierandel. Petoro har 30 prosent, Centrica Resources Norge 13 prosent og A/S Norske Shell 6,45 prosent.Les mer her.

statoil
johan sverdrup