Polarcus kutter avdrag og varsler emisjon

Polarcus foreslår en rettet emisjon med bruttoproveny på rundt 330 millioner kroner (rundt 40 millioner dollar), går det frem av en børsmelding.Emisjonen skal ifølge meldingen styrke likviditeten etter en vedvarende nedtur i seismikk.Samtidig har selskapet etter samtaler med långivere inngått avtaler om kutt i avdrag, noe som også har utløst rabatterte rater for Polarcus Nadia og Polarcus Naila i ytterligere ett år - frem til 1. januar 2019.I tillegg er leieavtalen for de to skipene forlenget med ett år - stil 4. kvartal 2022. Polarcus har også fått DNB til å gå med på en forlengelse av en arbeidskapitalfasilitet på 25 millioner dollar med ett år til - frem til 1. juli 2019.Tiltakene letter ifølge toppsjef Rod Starr likviditeten med rundt 80 millioner dollar frem til utgangen av 2018.Les mer her.Kassen tom igjenFinansavisen skrev i forrige uke at Polarcus-kassen på ny var i ferd med å gå tom.Det er bare ett år var seismikkselskapet var gjennom en omfattende restrukturering.Obligasjonseierne overtok da 90 prosent av egenkapitalen for en smule av den konverterte gjelden, mens bankene forlenget låneforfallene med fem år, hvorav de to første var avdragsfrie.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også