SEB venter strammere oljemarked

SEB forventer en betydelig innstramming i oljemarkedet mot 2019. 

Sjefanalytiker for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, er ute med en oppdatering på oljemarkedet mandag.Av den fremgår det at SEB forventer en gradvis tilstramming gjennom 2017 og 2018, før det det vil stramme seg skikkelig til i 2019 med et tilbudsunderskudd på 1,2 millioner fat pr dag.SEB tror at den amerikanske produksjonen vil øke kraftig de neste årene, men ikke nok til å veie opp for fallende produksjon i resten av ikke-OPEC landene, samt en tilnærmet flat OPEC-produksjon.Prisforventningene til SEB er derfor som følger:

  • 2017: 55 dollar pr fat
  • 2018: 60 dollar pr fat
  • 2019: 80 dollar pr fat 
USA-usikkerhetHovedscenarioet når det gjelder den amerikanske skiferoljeproduksjonen er at denne skal kraftig opp og et betydelig antall nye rigger kommer i aktivitet.Investeringene i leting og produksjon på land i USA skal opp 30 til 40 prosent i 2017, og innen utgangen av 2019 vil det være over 1000 rigger i aktivitet på jakt etter skiferolje, ifølge SEB sitt «base case». Det tilsvarer en økning på om lag 550 rigger fra desember 2016.Det understrekes at markedsbalansen i 2019 er veldig sensitiv i forhold til hvor mange rigger som faktisk blir aktivisert i USA.«Dersom økningen i antallet aktive rigger i 2017 blir 300 i stedet for rundt 200 som vi forventer, da vil den forventede stramheten i 2019 lette betydelig», skriver Schieldrop.Libya SEB tror at OPEC vil være tilbake i normal drift i andre halvår 2017, men på grunn av fravær av investeringer, ser de bare en moderat vekst de kommende årene.Når det gjelder Libya skriver Schieldrop at de ikke er særlig optimistiske, og forventer at produksjonen vil falle fra dagens nivå på om lag 700.000 fat pr dag til 500.000 fat pr dag.Det statlige oljeeselskapet NOC har selv sagt at de sikter på å produsere 1,2 millioner fat pr dag innen utgangen av året, men Schieldrop tror det vil gå motsatt vei.