Slik går det med oljeprisen

Oljeprisene faller tilbake torsdag morgen.

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,46 prosent til 56,54 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,56 prosent til 53,58 dollar fatet.Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 55,92 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.Oljeprisene har torsdag morgen dermed tapt noe av onsdagen kvelds betydelige oppgang.Ifølge Bloomberg News og TDN Finans ble oppgangen forsvart, da den største veksten i amerikanske oljelagre på tre måneder ble veiet opp av produksjonskutt fra Russland, det største ikke-Opec-landet som sluttet seg til gruppen for å redusere oljeproduksjonen.Russland reduserte i januar produksjonen med 117.000 fat per dag, og er dermed foran skjemaet for å oppfylle sin avtale med Opec.- Tellingen av aktive borerigger i USA har steget konstant, og er en av de ledende indikatorene for økt oljeproduksjon. Høyere produksjon er en av de største bekymringene. Opec er nødt til å fortsette å gi markedet trygghet for at produksjonskuttene iverksettes, men vi venter at prisene vil holde seg innenfor korridoren en tid, sier økonom i Oversea-Chinese Banking i Singapore, Barnabas Gan, til Bloomberg News.Ifølge Russlands energiminister Aleksander Novak bør det globale tilbudsoverskuddet på olje ta slutt midtveis i 2017.De samlede oljelagrene i USA steg med 6,5 millioner fat i løpet av uken frem til 27. januar, ifølge USAs energiinformasjonskontor (EIA). Estimater Bloomberg News hadde innhentet viste at lagrene var ventet å øke med 3 millioner fat.Uoffisielle tall fra American Petroleum Institute (API) viste tirsdag en økning i USAs oljelagre på 5,8 millioner fat i forrige uke, og en reduksjon i lagrene i Cushing, Oklahoma, på 0,9 millioner fat. Her viste EIAs tall en reduksjon på 1,2 millioner fat.Oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets vurderer ifølge TDN Finans EIA-rapporten som «moderat negativ».«I likhet med forrige ukes tall, gikk de grovt sagt i samme retning som API-tallene. Vi karakteriserer tallene som moderat negative. De totale petroleumslagrene steg med 5,3 millioner fat. Den eneste positive faktoren, var en betydelig lagerreduksjon i Cushing. Forbruket tok seg opp, men ikke til et høyere nivå enn nøytralt. Prisbevegelsene var ganske avdempet på tallene. 15 minutter etter offentliggjøringen var prisen på Brent-olje nesten uendret», skriver han i en kommentar.