Fortsetter med neste fase av Johan Sverdrup

Partnerskapet i Johan Sverdrup har besluttet videreføring (DG2) av fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen, opplyser Statoil i en melding tirsdag.

Statoil har implementert flere forbedringsprogram for fase 2 i Johan Sverdrup-utbyggingen. Investeringsestimatet for fase 2 er nå mellom 40 og 55 milliarder kroner, i nominelle kroner, fast vekslingskurs ekskludert IOR, tilsvarende en halvering siden plan for utbygging og drift ble levert for fase 1 av Johan Sverdrup.Videre opprettholder Statoil anslagene fra Aker BP fra 7. februar om fullfeltinvesteringer på 137-152 milliarder kroner og at nullpunktprisen for hele feltutbyggingen er under 25 dollar fatet, opplyser TDN Finans. Første fase av Johan Sverdrup er under utbygging med planlagt produksjonsstart sent i 2019, og partnerskapet jobber nå videre med å modne fase 2 frem til investeringsbeslutning og innlevering av plan for utbygging og drift (PUD) i andre halvår 2018. Produksjonsstart for fase 2 er planlagt i 2022.- Kvaliteten i gjennomføringen av fase 1 og forbedringsarbeidet vi har gjennomført sammen med partnerne og leverandørene på fase 2 har styrket lønnsomheten. Nullpunktsprisen for hele feltutbyggingen er nå under 25 dollar fatet og med en ambisjon for en utvinningsgrad i verdensklasse på 70 prosent, sier prosjektdirektør Johan Sverdrup, Kjetel Digre, i meldingen.Det er planlagt å bore 28 nye brønner i forbindelse med fase 2-utviklingen. Nye kontrakterI forbindelse med beslutningen om å gå videre med fase 2 utdeles det følgende FEED-kontrakter:Aker Solutions skal utføre arbeid med prosessplattformen, Kværner med stålunderstellet og Siemes får kontrakten med kraftforsyning fra land. Les også: Aker Solutions med ny kontrakt Les også: Kværner om Statoil-nytt


Les også