Ordene som kan få bjellen til å ringe i OPECs bakhoder

Går det troll i ord?

Brent-oljen har falt nesten fire dollar i pris de siste par ukene.Sjefanalytiker for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener fallet representerer en holdningsendring i oljemarkedet.- Hypotesen om at USAs oljeproduksjon vil hente seg inn bare gradvis og sakte så lenge oljeprisen holder seg under 60 dollar har åpenbart falt. Prognoser fra amerikanske energimyndigheter (EIA) viser at produksjonen vil passere toppen på 9,6 millioner fat per dag (fra april 2015) i februar 2018. Vi tror dette vil skje allerede i oktober 2017, skriver han i en analyse.- Men hvis vi fremskriver den gjennomsnittlige ukentlige produksjonsøkningen siden starten av 2017, vil den (med et startpunkt på 9,1 millioner fat per dag 10. mars ) passere toppen allerede i juni 2017. Derfor er det helt klart påkrevd med fullt fokus når EIA legger frem sin ukentlige produksjonsrapport, fortsetter Schieldrop.Bjellen som kan ringeMed den samme fremskrivningen vil amerikansk produksjon ifølge analysen nærme seg 9,5 millioner fat per dag omtrent når OPEC møtes 25. mai for å diskutere om produksjonskuttene skal fortsette utover 1. halvår i år.- USAs produksjon vil da ha økt nærmere 0,8 millioner fat per dag siden OPEC bestemte seg for å kutte i november 2016. Dette er nesten nøyaktig det samme som OPEC har kuttet med i januar og februar. Hvis OPECs etterlevelse av avtalen ikke bedrer seg fremover, kan amerikansk produksjon ende opp med å stige like mye som OPEC til slutt kutter, skriver SEB-analytikeren.Schieldrop gjentar så uttalelsen fra Ali al-Naimi (Saudi-Arabias forrige oljeminister) om at et OPEC-kutt bare vil gi en lavere markedsandel, uten nødvendigvis å løfte oljeprisen.- Disse ordene kan begynne å ringe i OPEC-medlemmenes bakhoder. Vi venter at OPEC ikke forlenger kuttene inn i 2. halvår, og har denne murrende følelsen av at OPECs etterlevelse av avtalen vil svekkes mot slutten av 1. halvår - spesielt hvis forventningen er at det ikke kommer ytterligere kutt, fortsetter han.Sjefanalytikeren er fortsatt positiv til oljeprisutviklingen i 2. halvår, da han venter seg 57,50 dollar per fat i gjennomsnitt for Brent.- Vårt estimat er likevel i fare hvis USA-produksjonen fortsetter å vokse i dagens takt. Vi venter fortsatt at Brent-oljen trekker ned til i snitt 52,50 dollar fatet i 4. kvartal 2017 for å kjøle ned produksjonsøkningen for skiferolje i USA, skriver Schieldrop videre.- Ventemodus i 2018Oljemarkedet lot seg skuffe da Det internasjonale energibyrået (IEA) i forrige uke fortalte at OECD-lagrene steg med 48 millioner fat i januar. SEB-analytikeren setter tallene i perspektiv.- OECD-lagrene stiger normalt 30 millioner fat fra desember til januar. Altså var lagerbyggingen bare 18 millioner fat større enn normalt. Det slående er at trenden for OECDs lagre var nedadgående gjennom hele 2. halvår 2016, og i desember og januar var ned på årsbasis for første gang på lang tid. Og det var til og med uten hjelp fra OPEC-kuttene, fortsetter Schieldrop.Han ser fortsatt for seg et tilbudsunderskudd på 0,4 millioner fat per dag i 2017, noe som vil resultere i stabile lagertrekk.- OECD-lagrene har altså passert toppen, og er nå på vei nedover. Aktivering av flere USA-rigger enn ventet de siste 2-3 månedene har likevel påvirket vårt estimat for tilbud- og etterspørselsbalanse for 2018 til så å si intet underskudd i 2018 og dermed svært begrenset lagertrekk. 2018 ser dermed ut til å bli et år i ventemodus for oljemarkedet, med fortsatt mye olje i OECD-lagrene og få trykkpunkter, avslutter Schieldrop.Brent mai-olje handles tirsdag ettermiddag for 51,76 dollar fatet, opp 0,3 prosent i dagens handel. WTI-oljen stiger 0,4 prosent til 48,39 dollar fatet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også