Thailand vil nesten doble LNG-importen

Landet som er Sørøst Asias nest største økonomi planlegger en kraftig økning i importen av flytende naturgass (LNG) i 2017.

Bloomberg rapporterer fredag at THailand gjør alt det kan for å legge tilrette for økt LNG-import som skal erstatte den fallende innenlandske produksjonen.Det inkluderer blant annet å utvide de eksisterende terminalene.Direktør for naturgassforsyning og trading hos det statseide energiselskapet PTT Pcl, Wuttikorn Stithit, sier til Bloomberg at landet vil øke importen med mer enn 70 prosent til fem millioner tonn i inneværende år. - Dette er et bra tidspunkt å kjøpe LNG på, sa han i et intervju 16.mars.Spotprisene for LNG i Asia har falt med 60 prosent de siste tre årene.Det skyldes en stadig økende produksjon, og fallende etterspørsel hos tidligere storimportører av LNG som Japan og Sør-Korea. LNG-produsenter planlegger faktisk å øke produksjonen med 23 millioner tonn i år, på tross av det store prisfallet. - Mange eksperter sier at markedet vil være i overskudd til 2023. Vi har fortsatt stor etterspørsel til å absorbere tilbudet. Thailand er et av landene som kan få inn mer LNG, fortsatte Wuttikorn overfor Bloomberg.LNG passer perfekt for behovet til Thailand fordi man kan tilpasse det til sesongmessige variasjoner i etterspørselen, ifølge det statseide energiselskapet PTT. Etterspørselen er størst i løpet av sommeren for å forsyne  aircondition-anleggene med strøm, mens andre asiatiske land som Kina og Japan opplever størst etterspørsel om vinteren når de trenger energi til oppvarming.- LNG kan respondere øyeblikkelig ut i fra etterspørselen, noe som er bra for forsyningssikkerheten, sa Wuttikorn.