DNO er på vei tilbake til Norge, og har startet prosessen med å bli prekvalifisert som lisenseier på norsk sokkel, viser dokumenter som Petro.no har fått tilgang til.«DNOs ambisjon er å etablere seg som en langsiktig strategisk aktør på den norske kontinentalsokkelen med deltagelse i hele verdikjeden (leting, utvikling og produksjon), først som rettighetshaver og over tid som operatør», skriver selskapet i et brev til Olje- og energidepartementet. Det norske aksjeselskapet DNOILCO AS er etablert og landsjef for Norge er Chris Spencer. Største aksjonær i DNO ASA er Rak Petroleum med en eierandel på over 40 prosent.