- En perfekt mulighet for oljeselskapene

Oljeselskapene burde sikre seg rigger nå i stedet for å vente, mener riggmeglerhuset Bassøe Offshore.

Partner i riggmeglerhuset Bassøe Offshore, David Carter Shinn, mener at riggmarkedet som er oversvømt av rigger, representerer en perfekt mulighet for oljeselskapene.Han skriver i en oppdatering at de burde sikre seg rigger nå, og viser til stabile oljepriser, overtilbudet av rigger og de historisk lave dagratene.- Markedet for offshore rigger kunne ikke vært mer attraktivt for oljeselskapene, skriver han. Å vente vil potensielt kunne ende opp med å bli svært kostbart.Lav aktivitetFerske tall fra det internasjonale energibyrået IEA viser at antallet sanksjonerte prosjekter falt til et rekordlavt nivå i 2016, og av de konvensjonelle prosjektene som ble sanksjonert, var kun 13 prosent offshore, sammenlignet med en andel på mer enn 40 prosent i snitt mellom 2000 og 2015.Ifølge energibyrået ligger denne trenden an til å fortsette i 2017. Shinn er klar på at oljeselskapene vil være bedre tjent med å sette i gang prosjekter nå som kostnadene er lave enn å vente til senere.En innstramming i oljetilbudet, og en dertil økning i oljeprisen, som kan komme på grunn av de få sanksjonerte oljeprosjektene, kan delvis og midlertidig veie opp for økende kostnader etter hvert som eksempelvis riggetterspørselen øker, påpeker Shinn, men å vedde på omfanget av det er risikabelt, understreker han.Vedvarende lav aktivitet vil også kunne true levedyktigheten til riggene som ikke er i arbeid.Shinn poengterer, som vi har skrevet tidligere, at de negative effektene for riggene i opplag øker for hver dag som går.Les også: - Ett ukjent element i riggmarkedetStore kostnader knyttet til reaktiveringen av riggene kan oppstå, og dersom de ikke blir vedlikeholdt skikkelig forringes kvaliteten på riggene, og i verste fall er det ikke sikkert at de kan komme tilbake til markedet i det hele tatt.Poenget til Shinn er at en forlenget periode med lav (eller sakte økende) boreaktivitet gjør at antallet optimale rigger, enten rigger i drift, i varmt opplag eller som er godt vedlikeholdt, som er tilgjengelig for oljeselskapene minsker.Ved å vente med å sanksjonere offshore-prosjekter risikerer oljeselskapene dermed at det ikke er flere høykvalitetsrigger tilgjengelig når oppturen kommer, noe som betyr at de i så fall må benytte seg av rigger som ikke er i like god stand. Det kan potensielt kan føre til ustabile operasjoner, utsettelser og høyere kostnader, skriver Shinn.Smi mens jernet er varmtShinn maner oljeselskapene til å smi mens stålet bokstavelig talt er varmt.- De kan finne rigger av høy kvalitet i nesten alle offshore-regioner til dagrater som ikke er sett tidligere, skriver han, og viser til at i stedet for å betale 600.000 dollar dagen for et boreskip eller 180.000 dollar dagen for en jackup-rigg som var tilfellet for bare få år siden, så kan oljeselskapene nå hyre inn disse riggene for under halvparten av de kostnadene.- Oljeselskapene burde sanksjonere offshore-prosjektene raskere, og utnytte et scenario de ikke har sett på mange tiår: Lave dagrater og høyt tilbud av nye riggeiendeler, fortsetter han, og fremhever flere fordeler ved å være tidlig ute:- De vil være i stand til å imøtekomme det forventede behovet for nye offshore oljebrønner, holde kostnadene nede, og hjelpe til å bevare den globale riggflåten. 10-års kontrakterNoen oljeselskap har allerede startet med å utnytte mulighetene riggmarkedet gir i sin nåværende tilstand.For drøyt to uker siden kom nyheten om at North Atlantic Drilling hadde blitt tildelt 10-års kontrakter for jackup-riggene West Elara og West Linus av ConocoPhillips.Ifølge sjefen i det Fredriksen-kontrollerte riggselskapet, Alf Ragnar Løvdal er det nå flere selskaper som tenker i samme baner ConocoPhillips.. - Vi ser at det er flere som posisjonerer seg nå enn tidligere for å sikre seg kapasitet fremover, sa han til Hegnar.no i forbindelse med kontraktstildelingene. Les også: NADL-sjefen: - Den satt