Denne delen av restruktureringen innebærer ifølge selskapet å å flytte planleggings- og administrative oppgaver fra offshore til land, noe som gjør at teamene som jobber offshore skal kunne øke fokuset sitt på skape verdier fra sikre og effektive operasjoner.Det forventes at omorganiseringen vil føre til en reduksjon av opptil 16 jobber offshore.I januar ble den første fasen av omstruktureringen avsluttet, noe som ledet til en reduksjon av 123 stillinger på land. Totalt forsvinner dermed 139 stillinger i forbindelse med de organisatoriske endringene som ble varslet rett etter årsskiftet.