Uventet økning i oljelagrene

Tallene for de amerikanske råoljelagrene i uken frem til 31.mars ble publisert onsdag.

Energi

Fasiten ble en økning på 1,6 millioner fat til 535,5 millioner fat, ifølge statistikk fra EIA.På forhånd var det ventet en nedgang på 0,2 millioner fat, ifølge Bloomberg.Bensinlagrene falt på sin side mindre enn ventet.Fallet endte på 0,6 millioner fat, mens det på forhånd var ventet et fall på 1,8 millioner fat.Oljeprisen falt noe tilbake på tallene.Etter å ha vært opp 1,42 prosent for dagen ved tallslippet, falt Brent-oljen raskt tilbake.20 minutter etter publisering av tallene er Brent-oljen opp 0,70 prosent for dagen til 54,55 dollar pr fat. 

oljelager
usa
oljelagre
bensin
Nyheter
Energi