15 brønner er planlagt boret, to flere enn i toppåret 2014, melder direktoratet tirsdag.-Dette er en markant økning, og viser en svært gledelig utvikling i Barentshavet, sier oljedirektør Bente Nyland på Barentshavkonferansen i Hammerfest tirsdag.En viktig milepæl i 2017 blir å avdekke potensialet for å finne olje og gass i det nyåpnede område Barentshavet sørøst. Det er her det er størst mulighet for å gjøre store funn, ifølge Nyland.I sommer skal Statoil bore den første undersøkelsesbrønnen nordøst i området, og denne brønnen blir svært viktig i arbeidet med å kartlegge geologien i denne delen av Barentshavet.«Brønnen vil kunne bekrefte om det er petroleum i området, og vil gi oss uvurderlig kunnskap om undergrunnen,» sier Nyland.Pr i dag er tre nye felt planlagt bygget ut i Barentshavet: Johan Castberg, Alta/Gohta og Wisting. Utbyggingsplanen for Johan Castberg er ventet innlevert i slutten av året, og produksjonen er planlagt å starte i 2022.