Wintershall starter oljeproduksjon i Nordsjøen

Det tyske oljeselskapet har startet produksjonen fra sitt første egen-opererte felt i den danske delen av Nordsjøen.

Energi

Feltet det er snakk om er Ravn-feltet der det produseres olje via en ny produksjonsplattform som ligger ca. 300 kilometer nord for byen Den Helder.Råoljen transporteres via en rørledning på havbunnen til Wintershall Noordzee sin A6-A plattform for prosessering, opplyses det. Der i fra blir oljen eksportert til Nederland via eksisterende infrastruktur, fremgår det av meldingen fra selskapet. Wintershall eier 63,64 prosent av Ravn-feltet, mens Nordsøfonden, det statseide danske olje- og gasselskapet, eier resten. 

wintershall
oljeproduksjon
nordsjøen
danmark
Nyheter
Energi