Khalid Al-Falih Minister of Energy, Industry and Mineral Resources of Saudi Arabia speaks to journalists prior to the start of a meeting of the Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, at their headquarters in Vienna, Austria, Wednesday, Nov. 30, 2016. (AP Photo/Ronald Zak) Ronald Zak

OPEC ser økt oljeetterspørsel

OPEC høyner anslaget for den globale oljeetterspørselen i 2017.

OPEC er nå ute med en ny månedsrapport.Ifølge denne viser foreløpige tall at verdens oljeproduksjon falt til 95,81 millioner fat per dag i april fra 95,82 millioner fat pr dag i mars. Økt etterspørselVerdens oljeetterspørsel i 2017 estimeres nå til 96,38 millioner fat per dag, 60.000 fat per dag mer enn i forrige rapport.OPEC ser dermed for seg en ytterligere vekst i etterspørselen til neste år, nærmere bestemt på 1,27 millioner fat per dag.OECDs bidrag til veksten ventes til 230.000 fat, mens den fra utviklingsland ventes til 610.000 fat (hvorav India 120.000 fat).2016-etterspørselen estimeres til å ha endt på 95,12 millioner fat per dag, 600.000 fat mer enn i forrige rapport.Etterspørselsveksten i fjor ser da ut til å ha vært på 1,44 millioner fat per dag, opp fra 93,68 millioner fat per dag året før.Estimatet for etterspørselsveksten i 2016 ble da oppjustert med 70.000 fat per dag fra forrige rapport.Av etterspørselsveksten på 1,44 millioner fat per dag, ventes OECD å ha bidratt med 480.000 fat og utviklingsland med 580.000 fat (hvorav India 340.000 fat).Tilbud: Tror USA øker enda merPå tilbudssiden estimerer OPEC en produksjon av olje fra land utenfor organisasjonen (non-OPEC supply) på 58,25 millioner fat per dag i 2017.Dette tilsvarer en oppjustering på 360.000 fat fra forrige rapport, og gir en forventet produksjonsøkning (fra 2016 til 2017) på 950.000 fat per dag.I april-rapporten forventet OPEC en vekst i tilbudet på 580.000 fat per dag.USA ventes å sørge for hele 820.000 av de ekstra fatene.Videre estimeres 2016-produksjonen (fortsatt utenfor OPEC) til å ha endt opp på 57,30 millioner fat per dag, 20.000 fat mer enn i forrige rapport. OPEC-produksjonIfølge anslag fra annenhåndskilder kom OPEC-produksjonen i april 2017 inn på 31,73 millioner fat per dag, og falt dermed 18.000 fat fra mars.Ifølge kildene økte Saudi Arabia produksjonen sin med 49.000 fat fra mars til april.Neste OPEC-møte er forøvrig om to uker, den 25.mai. Her er rapporten.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også