Deutsche Bank venter lavere oljepris

Den tyske storbanken kutter prisestimatene sine for 2018 og 2019.

Ifølge en analyse fra Deusche Bank gjengitt av TDN Finans, kommer det frem at banken ikkke tror at OPEC-kuttene vil være i stand til å fjerne overskuddstilbudet i 2018.Derfor senker banken anslagene for brent-oljen i 2018 og 2019.For 2018 kutter Deutsche-analytikerne prisanslaget med nesten ni dollar fatet, til 54,3 dollar pr fat fra tidligere 63,0 dollar pr fat.I 2019 venter den tyske banken at oljeprisen vil være på 56 dollar fatet. Det forrige estimatet var på 65 dollar fatet. «Det har blitt opplagt Opecs tilbudsdisiplin pr i dag, uten ytterligere kutt, vil være mindre effektivt enn vi trodde tidligere med hensyn til å redusere overskuddstilbudet i markedet», heter det i analysen. I 2018 ventes et lite tilbudsoverskudd, mens det ventes et lite underskudd i 2018 og 2019.Et lyspunkt er raffinerikjøringen i USA som har vist positive takter siden april. «Dette endrer imidlertid ikke den globale oljebalansen, og våre konservative anslag for den amerikanske skiferoljeproduksjonen ligger an til å bli oppgradert snart», skriver meglerhuset som understreker at ni-måneders forlengelsen av kuttavtalen som er ledet av OPEC, ikke vurderes til å gi noen signifikant bedring for markedet.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker