Fall i produksjonen på norsk sokkel

Produksjonen på norsk sokkel viste en nedadgående trend i mai.

Foreløpige tall viser at gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk sokkel i mai 2017 var på 1.980.000 fat olje, NGL og kondensat, melder Oljedirektoratet (OD) onsdag. Dette er en nedgang på 128.000 fat per dag fra forrige måned.Væskeproduksjonen fordeler seg på 1.612.000 fat olje, 349.000 fat NGL og 18.000 fat kondensat.Totalt gassalg var 9,3 milliarder standard kubikkmeter (GSm3). Dette er ned 1,2 milliarder kubikkmeter fra foregående måned.Oljeproduksjonen er 1,9 prosent over ODs prognose for måneden og 2,8 prosent høyere enn samme måned i fjor. Foreløpig produksjon i år ligger 1,9 prosent over prognosen til OD.Endelige tall for april 2017 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 1,704 millioner fat olje, 0,404 millioner fat NGL/kondensat, og totalt 10,5 milliarder GSm3 gass for salg.Les mer her


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker