IEA tror oljeoptimistene må vente

Truslene er mange.

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med en ny månedsrapport.Budskapet der er blant annet at alle som venter på en rebalansering og at verdens oljelagre skal komme betydelig ned, kan måtte smøre seg med mer tålmodighet.IEAs måltall for å uttrykke rebalansering er det 5-årige gjennomsnittsnivået for oljelagre.- I denne rapporten viser vi at OECD-lagrene nå er 292 millioner fat over dette nivået. Basert på våre utsikter for 2017 og 2018, inklusive scenariet der OPEC-landene fortsetter å etterleve kuttavtalen, kan det faktisk hende at lagrene ikke faller til det ønskede nivået før nærmere kuttavtalens utløp i mars 2018. Mye kan selvfølgelig endre seg, men 2018 virker å være veldig langt unna, skriver byrået.OECD-lagrene har ifølge IEA økt med hele 360.000 fat per dag hittil i år.Truslene er flereSom gårsdagens OPEC-rapport viste, sørget Libya og Nigeria (som begge står utenfor kuttavtalen) for en markant økning i OPEC-produksjonen i mai. Libyas produksjon har nådd nesten 800.000 fat per dag, et nivå ikke sett siden 2014.- Det ligger i disse landenes natur at produksjonen lett kan falle tilbake. Men hvis Libya og Nigeria fortsetter å øke produksjonen, kan disse ekstra fatene vanne ut OPEC-kuttenes verdi, og bidra til å utsette rebalanseringen av markedet, skriver IEA.Byrået viser også til at ikke alle OPEC-landene er like flinke til å etterleve kuttavtalen.- Irak har oppnådd en etterlevelsesrate på bare 55 prosent hittil i år, og Venezuela og De forente arabiske emirater er også sinker, heter det i rapporten.- TankevekkendeVidere kommer IEA naturligvis ikke utenom produksjonsøkningen i USA .- I 2017 venter vi at den amerikanske produksjonen stiger med 430.000 fat per dag, og at året der vil ende med en produksjon som er 920.000 fat høyere enn på slutten av 2016. Vår første titt på 2018 antyder at USA-produksjonen vil øke med 780.000 tonn på årsbasis. Men dynamikken i denne ekstraordinære, veldig mangfoldige industrien, er at veksten kan skje mye raskere, skriver byrået.Den totale produksjonen utenfor OPEC ventes å stige med 0,7 millioner fat per dag i år.- Men våre første prognoser for 2018 er tankevekkende lesning for produsentene som er ute etter å begrense tilbudet. I 2018 venter vi at produksjonen utenfor OPEC øker med 1,5 millioner fat per dag, noe som er litt over den ventede økningen i global etterspørsel, går det frem av rapporten.Underskudd krymperIEAs tall peker likevel mot at underskuddet i oljemarkedet bør være betydelig allerede i 2. halvår i år, gitt en stabil OPEC-produksjon.Negative endringer på etterspørsels- eller tilbudssiden kan ifølge byrået imidlertid svekke utsiktene til lagertrekk.Byrået anslo i mai det såkalte implisitte underskuddet i 2. kvartal 2017 til 0,7 millioner fat per dag, men dette er nå tatt ned til 0,5 millioner fat per dag.Forklaringen er en redusert etterspørselsvekst, grunnet svake tall i Kina og Europa, i tillegg til en økning av tilbudet globalt.2018-prognoserIEA anslår en oljeproduksjon utenfor OPEC på 59,73 millioner fat per dag i 2018, mens 2017-estimatet er uendret på 58,26 millioner fat per dag.Prognosen for USAs produksjon er 13,12 millioner fat per dag i 2017, mens den ventes å stige til 14,14 millioner fat per dag i 2018.Verdens oljeetterspørsel blir anslått til 97,84 millioner fat per dag, og estimatet er dermed marginalt nedjustert sammenlignet med mai-rapporten.Det vil i så fall tilsvare en vekst på 1,3 millioner fat per dag fra 2016. 2018-prognosen ligger på 99,27 millioner fat per dag, noe som altså peker mot en etterspørselsvekst på 1,4 millioner fat per dag fra i år.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også