DNO har gjenopptatt boringen av en avgrensningsbrønn i Peshkabir-funnet på Tawke-lisensen, i den kurdiske delen av Irak, går det frem av en børsmelding mandag.Utviklingen skjer etter omfattende testing av Cretaceous- og Jurassic-reservoarene i Peshkabir-2 brønnen.De tre Cretaceous-testene viste produksjon på 3.800, 4.000 og 1.100 fat per dag i hhv. Upper Shiranish, Lower Shiranish og Qamchuqa. Lower Shiranish ble satt i produksjon sent i mai, med et daglig snitt på 4.500 fat.De to Jurassic-testene viste produksjon på hhv. 2.665 og 400 fat per dag.- Vi trapper oppProduksjonen fra Tawke-lisensen fra de to feltene - Tawke og Peshkabir - har vært 115.000 fat per dag i snitt så langt i juli.- Med eksportbetalinger fra KRG (kurdiske regionale myndigheter) 16 måneder i strekk, i tråd med rettighetene i kontrakten, har vi trappet opp boringen med tre rigger som nå er aktive på tvers av porteføljen. Vi er særlig fornøyde med utsiktene på Peshkabir, sier styreleder Bijan Mossavar-Rahmani i DNO i en kommentar.Selskapet er operatør og har 55 prosent «working interest» i Tawke-lisensen. Genel Energy eier 25 prosent og KRG de resterende 20 prosentene.