Eni oppjusterer estimatene på Amoca-feltet på grunt vann offshore Mexico til en milliard fat oljeekvivalenter «in place» etter boring av en ny brønn, melder TDN Finans. Ifølge oljeselskapet legger dette grunnlaget for en fast track-utvikling av feltet. Eni vil sende inn en utviklingsplan i 2017 med mål om en tidlig produksjonsfase med platåproduksjon på 30.000-50.000 fat oljeekvivalenter per dag.Planlagt produksjonsstart er anslått til begynnelsen av 2019