Lysebotn kraftverk blir bygget om for 1,8 milliarder kroner for at det skal levere mer elektrisitet på kortere tid når kraftprisene er gode. Effekten er økt med 75 prosent, skriver DN.– Effekt kommer alltid til å bli betalt, sier Lyse-sjef Eimund Nygaard.Et stadig større innslag av variabel kraftproduksjon fra fornybare energikilder som sol og vind innebærer at kraftprisene svinger mer enn tidligere. I Danmark og Tyskland har man opplevd negative kraftpriser. Da betaler produsenter for å bli kvitt sitt overskudd.Driftskostnaden ved å produsere strøm fra vindturbiner og solcellepaneler er nær null så fort de er installert. Fremtidens kraftpris kan dermed i utgangspunktet bli null, spekulerer Nygaard.– Kilowattimene kan kanskje bli gratis, i alle fall i perioder, sier Nygaard til DN.Verdien av vannkraft blir evnen til å pøse på med produksjon når solen ikke skinner og når det ikke er vind.