Lavere produksjon på norsk sokkel

Oljeproduksjonen er imidlertid betydelig høyere enn i samme periode i fjor.

I juni var den gjennomsnittlige dagsproduksjonen på norsk sokkel 1.884.000 fat olje, NGL (Natural Gas Liquids. red.anm.)og kondensat, ifølge foreløpige tall fra oljedirektoratet.Det er 116.000 fat pr dag lavere enn i mai.Produksjonen fordeles på 1.554.000 fat olje, 307.000 fat NGL og 24.000 fat kondensat pr dag i snitt.Oljeproduksjonen er om lag 8,0 prosent over produksjonen i juni i fjor, men ca. 3,3 prosent under OD sin prognose for juni i år.Produksjonen ligger ca. 1,3 prosent over prognosen hittil i år, blir det opplyst.