Nytt olje- og gasselskap på norsk sokkel

Fusjon skaper utfordrer.

Centrica Exploration & Production går sammen med Bayerngas Norge, og danner dermed et nytt olje- og gasselskap på norsk sokkel.Det sammenslåtte selskapet har store ambisjoner. – En kombinasjon av Centricas europeiske E&P-virksomhet og Bayerngas Norge AS vil gi et slagkraftig selskap med langsiktige ambisjoner. Norsk sokkel blir et viktig satsingsområde for det nye selskapet. Dette er en avtale som vil styrke vår posisjon og gi oss nye muligheter, sier administrerende direktør Dag Omre i Centrica E&P Norge i meldingen.– Planen om å inngå et strategisk partnerskap for å styrke våre eieres oppstrømengasjement er nå i ferd med å bli virkelighet. Vi er glade for å ha fått på plass en avtale der Bayerngas Norge AS og Centricas olje- og gassvirksomhet slås sammen for å danne et sterkt europeisk oppstrømselskap, sier administrerende direktør Arne Westeng i Bayerngas Norge AS.Nye og gamle feltDet nye selskapet vil ha produksjon fra modne felt som Statfjord, Kvitebjørn og Valemon, og Morecambe i Storbritannia, samt de nyere feltene Cygnus og Ivar Aasen i henholdsvis Storbritannia og Norge.Totalproduksjonen for det sammenslåtte selskapet vil være på rundt 50-55 milioner fat oljeekvivalenter i 2017, derav 66 prosent vil være naturgass og 34 prosent olje.Det opplyses at om lag 22 prosent av produksjonen vil være operert. Det nye selskapet vil ha hovedkontor i Storbritannia og bli ledet av Chris Cox som i dag er administrerende direktør i Centrica E & P. Centrica plc skal eie 69 prosent av det nye selskapet, mens aksjonærene i Bayerngas Norge vil eie 31 prosent.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker