Premier Oil har gjort et funn i blokk 7 offshore Mexico som estimeres å inneholde i overkant av én milliard fat olje «in place»., ifølge TDN Finans. Selskapet opplyser at funnet ble gjort i brønn Zama-1, og at tester viser at reservoaret inneholder lettolje med API-kvalitet på 28-30 grader. I tillegg kommer noe assosiert gass.Premiers konsernsjef Tony Durrant sier ifølge nyhetsbyrået at selskapet allerede nå regner med at funnet blir en kommersiell, selvstendig utbygging.Talos Energy er operatør i blokk 7 i Mexico.Sierra Oil & Gas og Premier Oil er lisenspartnere, hvor Premiers eierandel er 25 prosent.