- Resultatene lover godt for utbygging av feltet, 
 sier administrerende direktør i Lundin, Kristin Færøvik i en pressmelding.Lundin Norway meldte tidligere torsdag at de har boret en vellykket avgrensningsbrønn på Alta-funnet i Barentshavet, samt at de har gjennomført en produksjonstest med meget gode resultater.-Vi gjorde en test av brønnen i oljesonen som viser at vi har et reservoar med svært gode produksjonsegenskaper, sier Færøvik.Testingen ble gjort gjennom en 56/64 tommers dyseåpning, som tilsvarer en diameter på rett over 2,2 cm, med en maksimal produksjonsrate på 6 050 fat olje og om lag 93 000 kubikkmeter gass per døgn, opplyser selskapet i meldingen.- Dette er tall vi er svært godt fornøyde med. Testen viser også at strømningsegenskapene i reservoaret er gode. Enkelt sagt indikerer testen at vi skal kunne oppnå en høy produksjonsrate dersom vi velger å bygge ut feltet for produksjon, sier Færøvik.Samtidig som selskapet arbeider med å kartlegge resorvoaret og resorvoaregenskapene jobbes det med et utviklingskonsept for Alta og nabofunnet Gohta som ble funnet i 2013.- Denne siste brønntesten i Alta lover godt for en selvstendig utbygging i området, og vi jobber videre med et mål om at Alta og Gohta skal bli vårt neste store utbyggingsprosjekt. Vi deltar også i arbeidet med å utrede en mulig mottaksterminal for råolje på land i Finnmark, sier Færøvik som uttrykker stor tro Barentshavet og spesielt Lopphøgda som det vurderes å bli selskapets nye kjerneområde. - Vi planlegger omfattende leteaktivitet her for de kommende årene og har tro på at det er mulig å gjøre flere økonomisk drivverdige funn, sier hun.