Juni er en måned der strømprisen normalt kan presses hardt nedover når snøsmeltingen i fjellet fyller opp vannmagasinene. Men siden det meste av snøen ligger i nord, har prisene holdt seg relativt stabile, skriver LOS energy i en pressemelding.I gjennomsnitt ble prisen 23,36 øre/kWh i engrosmarkedet (snittpris Norden). Dette er omlag 10 prosent lavere enn gjennomsnittet for juni de siste ti årene. Og selv om ressursbalansen er vesentlig bedre nå enn i fjor sommer, havnet prisen på nesten samme nivå, heter det videre.Årsaken til at prisene ikke gikk betydelig ned, finner vi utenlands: De internasjonale energiprisene på kull og olje var ekstremt lave i fjor, men har nå kommet opp igjen. Dette presser opp strømprisene i Europa, og dermed også prisene i Norden, skriver kraftselskapet.Dette påvirker strømprisen nåSverige har i løpet av juni måned redusert antall kjernekraftreaktorer fra ni til åtte. I juni ble også myndighetene i Tyskland og Danmark enige om å tilpasse overføringene til EUs handelsreglement, som skal sikre fri flyt av varer og tjenester. Den nye avtalen innebærer at overføringskapasiteten mellom de to landene skal femdobles de neste tre årene.Dette betyr at mer kraft vil bli eksportert ut av Norden, etter en lang periode med begrensede muligheter til slike overføringer. Denne begrensningen har holdt prisene i Norden kunstig nede, og nyheten om avtalen mellom Danmark og Tyskland ble umiddelbart priset inn i kontraktene fremover i tid – et grep som bidro til å løfte prisene noe.Dersom sommerværet blir veldig tørt eller meget vått her hjemme, vil det bety mye for prisutviklingen også etter at ferien er over.Beijing påvirker oss ogsåMen også temperaturene i resten av verden har stor betydning for våre hjemlige strømpriser. Hetebølgen i Europa har bidratt til å holde våre priser oppe i juni, men også høye temperaturer i Beijing vil kunne spille inn her. Hetebølger i Kina vil øke storbyenes bruk av aircondition kraftig, noe som igjen vil kreve unormalt stor etterspørsel etter kullkraft.Dette vil dermed kunne påvirke den internasjonale kullprisen, noe som igjen påvirker europeiske og nordiske strømpriser, melder LOS Energy.