Tre land som gir OPEC hodepine

Men synderne er mange (utvidet).

Publisert 12. juli 2017 kl. 14.10
Oppdatert 12. juli 2017 klokken 15.21
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 626 ord
Khalid Al-Falih Minister of Energy, Industry and Mineral Resources of Saudi Arabia speaks to journalists prior to the start of a meeting of the Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, at their headquarters in Vienna, Austria, Wednesday, Nov. 30, 2016. (AP Photo/Ronald Zak) Ronald Zak

OPEC er nå ute med en ny månedsrapport.Ifølge denne viser foreløpige tall at verdens oljeproduksjon steg 660.000 fat per dag fra mai - til i snitt 96,59 millioner fat per dag i juni.Produksjonen i OPEC steg - ifølge annenhåndskilder - 393.000 fat fra måneden før, til i snitt 32,61 millioner fat per dag i juni.Samtidig steg produksjonen utenfor OPEC (non-OPEC supply) med 270.000 fat per dag, til et snitt på 63,98 millioner fat per dag.Økningen var hovedsaklig forårsaket av Canada, der produksjonen kom tilbake etter de store skogbrannene.Etterspørsel: Ingen endringVerdens oljeetterspørsel i 2017 estimeres til 96,38 millioner fat per dag, det samme som i forrige rapport.OPEC ser dermed fortsatt for seg en vekst i etterspørselen til neste år, nærmere bestemt på 1,27 millioner fat per dag.OECDs bidrag til veksten ventes til 240.000 fat, mens den fra utviklingsland ventes til 600.000 fat (hvorav India 130.000 fat).2016-etterspørselen estimeres til å ha endt på 95,12 millioner fat per dag, det samme som i forrige rapport.Etterspørselen etter OPEC-olje i 2017 estimeres til 32,3 millioner fat per dag, noe som er opp 300.000 fat fra 2016.Estimatet for 2017-etterspørselen er dermed oppjustert med rundt 300.000 fat fra forrige rapport.Verdens oljeetterspørsel i 2018 estimeres for øvrig til 97,65 millioner fat per dag, opp 1,26 millioner fat fra 2017-estimatet.Etterspørselen etter OPEC-olje i 2018 estimeres til 32,2 millioner fat per dag, ned 0,1 millioner fat fra 2017-estimatet.Tilbud: Jekker ned USA-vekstPå tilbudssiden estimerer OPEC non-OPEC supply til 57,82 millioner fat per dag i 2017.Dette tilsvarer en nedjustering på 50.000 fat fra forrige rapport, og gir en forventet produksjonsøkning (fra 2016 til 2017) på 800.000 fat per dag.Nedjusteringen henger sammen med en lavere estimert oljeproduksjon i OECD i 2. halvår.Produksjonsveksten i USA i 2017 (fra 2016) vurderes nå til 730.000 fat per dag, mot 800.000 fat per dag i forrige rapport.2017-produksjonen i USA estimeres dermed til 14,35 millioner fat per dag.Spår USA-vekst opp igjen i 2018Fra 2017 til 2018 estimerer OPEC en vekst i non-OPEC supply på nye 1,14 millioner fat, til 58,96 millioner fat per dag.OPEC gjør et poeng av at en slik tilbudsvekst - altså 1,14 millioner fat per dag - er noe mindre enn estimert vekst i etterspørselen: 1,26 millioner fat per dag.Samtidig understreker OPEC at 2018-estimatene er preget av høy usikkerhet.Uansett vil Nord-Amerika fortsette å sørge for mesteparten av tilbudsveksten.Fra 2017 til 2018 vurderes produksjonsveksten i USA til 860.000 fat, altså til 15,2 millioner fat per dag.Produksjonsveksten i amerikansk skiferolje regnes som en av OPECs største hodepiner.Les også: Investeringer i skiferolje eksplodererOPEC-produksjon: Syv land økteIfølge anslag fra annenhåndskilder kom OPEC-produksjonen i juni 2017 altså inn på 32,61 millioner fat per dag, og steg dermed 393.000 fat fra mai.Det er først og fremst Libya og Nigeria som står for produksjonsøkningen. De to økte produksjonen med hhv. 127.000 og 96.700 fat per dag - til hhv. 852.000 og 1,73 millioner fat per dag i juni.Disse landene deltar - i likhet med Iran - ikke i kuttavtalen mellom OPEC og flere andre oljeproduserende land, men er i ferd med å bli en stor hodepine for OPEC.Likevel økte flere av landene som er med i avtalen også sin produksjon. Saudi-Arabia økte for eksempel med 51.300 fat til 9,95 millioner fat per dag.Videre økte Irak sin produksjon med 60.600 fat til 4,502 millioner fat per dag, mens Angola økte med 66.000 fat til 1,668 millioner fat per dag.De syv OPEC-landene som kuttet produksjonen i juni kuttet bare marginalt. Venezuela kuttet mest - 13.600 fat til 1,938 millioner fat per dag.Oljeprisen på oppturOljeprisen er for øvrig på opptur onsdag ettermiddag.Brent august-olje stiger 1,5 prosent til 48,25 dollar fatet.WTI-oljen er opp 1,7 prosent til 45,82 dollar fatet.Dagens OPEC-rapport viser også at verdens overproduksjon av olje falt fra 800.000 fat per dag i 1. kvartal til 710.000 fat per dag 2. kvartal.