DNB: - At markedet flommer over av olje er en myte

DNB Markets publiserte i dag rapporten «økonomiske utsikter».

I rapporten skriver DNB Markets at oljeprisen er lavere enn anslått hittil i år, men meglerhuset venter at oljeprisen vil stige i andre halvår 2017.En myteAt markedet flommer over av olje, mener DNB at er en myte:- Når vi ser på tilgjengelige data og rapportering av tilbud mot etterspørsel fra IEA finner vi lite hold i dette. Oljelagrene faller og viser ingen tegn til å bygge seg opp slik de har gjort tidligere år.Tall fra det amerikanske markedet, den største delen av OECD-lagrene, tilsier en negativ utvikling i oljelagrene. Lageroverhenget sammenlignet med femårs gjennomsnitt er redusert med om lag 110 millioner fat siden toppen i februar, heter det i rapporten.- Totale lagre i OECD har samlet falt med 47 millioner fat fra januar til juni. Målt i antall dagers dekning av etterspørsel er OECD-lagrene ned fra 65,5 dager i januar til 63,2 dager i juni. Ser man på globale oljelagre i databasen fra Joint Oil Data Initiative (JODI) vises også et fall i lagrene. Ifølge våre anslag på den globale balansen mellom tilbud og etterspørsel vil prosessen med lagernedbygging akselerere inn i andre halvdel av 2017. Vi anslår at tilbudet vil være 1 million fat lavere enn etterspørselen (målt per dag) i andre halvår i 2017, skriver DNB.Femårs prisbaneFor første gang lanserer DNB en femårs prognose for oljemarkedet.Det anslås en oljepris på 60, 65, 75 dollar fatet i perioden 2018-2020. Etter 2020 ventes prisen å falle tilbake på 50-70 dollar fatet. For 2021 og 2022 anslås det en oljepris på henholdsvis 70 og 60 dollar per fat.