De amerikanske råoljelagrene falt med 5,4 millioner fat til 457,8 millioner fat i uken frem til 25. august, ifølge statistikk fra EIA.Det var på forhånd ventet et fall, men ikke så stort fall.Ifølge Bloomberg var det ventet en nedgang på 1,8 millioner fat.Bensinlagrene var uendret.
Oljeprisen faller på tallene.
Brent-oljen er ned 1,12 prosent til 51,08 dollar pr fat om lag 20 minutter etter publisering av tallene.Det er om lag 30 cent lavere enn ved børsslutt i Oslo.