DNO kjøper halvparten av ExxonMobils andel i Baeshiqa-lisensen i den kurdiske delen av Irak, går det frem av en børsmelding.DNO blir også operatør av lisensen, med en 40 prosent såkalt «paying interest» (32 prosent netto) - det samme som ExxonMobil.Turkish Energy Company (TEC) sitter på 20 prosent (16 prosent netto), mens kurdiske regionale myndigheter (KRG) har 20 prosent «carried interest».I påvente av godkjennelse fra regjeringen, vil DNO bore en letebrønn i 1. halvår, etterfulgt av en andre brønn i en separat struktur.Lisensen omfatter 324 kvadratkilometer, og ligger 60 kilometer vest for Erbil og 20 kilometer øst for Mosul.